header-logo2.png Huurflits

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Bij het bestellen van een Premium account op Huurflits.nl stem je als consument in met directe levering van de dienst.

Geen gebruik gemaakt van het account? Huurflits.nl stelt je dan in de gelegenheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en een volledige restitutie te ontvangen.

Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Consument overeenkomstig lid 2, algemene voorwaarden, is de Consument Huurflits.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het Abonnement waarvan de Consument gebruik heeft gemaakt op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van het Abonnement. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Huurflits.nl is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

Huurflits.nl zal de van de Consument ontvangen betaling, minus het evenredige bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van het Abonnement aan de Consument terugbetalen

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient het herroepingsrechtformulier ondertekend te worden en moet worden opgestuurd naar info@huurflits.nl

Hier is het modelformulier te downloaden.